fbpx

Mi nők sokszor érezzük, hogy el vagyunk nyomva. Szerinted, ez illúzió vagy valóság?

Egy metafizikai jellegű olvasmánnyal szeretném kezdeni a témát. Golenya Ágnes könyvei igen izgalmasak, sok helyen az ember úgy érzi  egy Sci-fi jellegű regényről van szó, de bizton állíthatom neked, hogy ez nem így van. Az illúzió, amiben élünk sokszor messze áll a valóságtól. Az ember pszichikai képességei túlmutatnak a jelenlegi fizikai megtapasztalásain.

A természettudomány által megfogalmazott dimenziókon túl megannyi más dimenzió is létezik. Ezeknek a dimenzióknak az elérésére fejlettségünknek megfelelően mindannyian képesek vagyunk, csak annyira eltávolodtunk az életben valóban fontos dolgoktól, a hittől, a szívszeretettől, hogy ha ilyesmit tapasztalunk, már el sem hisszük.

A 2012-es nagy átalakulás, frekvencia növekedés, dimenzióváltás mind, mind a fejlődés irányába viszi az emberiséget. Egyre többen kezdik mondani, hogy ébredjünk fel és lássuk meg a férfi-női energiák kiegyenlítődésének szükségességét. Erről szól ez a részlet is.

Figyelem! A könyv valójában nagyon olvasmányos és izgalmas. Ez azonban egy mélyebb tanítás és magyarázat. Olyanoknak javaslom elolvasni, akiket mélyebben is érdekel a női energiák helyrebillentésének témája. Illetve az, ha ezt a részletet nem érted, ne vegye el a kedvedet a könyvtől. A tanítások benne vannak érthető formában. További bejegyzéseimben segítek neked értelmezni az alábbiakat.

Idézet Agnes Golenya Purisaca: A perui papnő című könyvéből.

Elfogadás

Hozzuk vissza az igazi női energiákat!

„Az ember társas lény. Születése után egy másik ember gondoskodására szorul, mert különben elpusztul. Egészséges lelki és szellemi fejlődése is más emberektől, szüleitől, a környezettől, a társadalomtól függ. Így születésével nemcsak jogokat kap, hanem felelősséget is hoz magával. Földünk nem magányos bolygó. Energetikailag, de szellemileg is össze van kötve a többi bolygóval és azok lakóival. Ahogy bolygónkkal és magunkkal bánunk, az kihat a kozmoszra. Ahogy minden egyes embernek nemcsak egyéni, de társadalmi felelőssége is van, ugyanígy az emberiségnek is vannak kozmikus léptékű „társadalmi” felelősségei. Íme, az „amint fent, úgy lent” egyszerű kozmikus törvénye.”

„A kozmoszból érkező bontatlan energia itt ebben a dimenzióban, a dimenzió sajátsága okán, polarizálódik. Ám az ember nem véletlenül kozmikus lény, tudata eredendően multidimenzionális, így „Istentől kapott” feladata, hogy ezt a polarizált energiát visszavezesse az egységbe. Nem használhat többet egyikből sem, nem zárhatja ki a másikat. Ez a törvény lebomlik az élet minden szintjére. Így az eredendően androgén kozmikus lény földi élete során a polaritás miatt, kénytelen vagy férfi vagy női formát ölteni és az ennek a formának megfelelő működés szerint élni. Tehát a mindennapi élet emberi léptékében ez annyit jelent, gondolataival, megjelenésével, cselekedetével mindig a formájának, vagyis az éppen vállalt sorsfeladatának megfelelő női vagy férfi polaritást éli meg. Ez az egyéni ember kozmikus társadalmi felelőssége.

Ám a kibillentés és ezzel Istenanya megtagadása tragikus dominó effektust vont maga után. A csonkítás árulkodó nyomait azóta is igyekszik az „erősebb nem” eltüntetni: fals és beteg ideológiákat gyárt a nemek alá és fölérendeltségéről, mely gyalázatos társadalmi egyenlőtlenségekhez, nő-likvidáló boszorkányperekhez vezetett. Mindez nem más, mint Istenanya-ellenesség. A kibillentést persze, mint látjuk ideig-óráig lehet működtetni, de amellett, hogy alapjaiban igazságtalan emberi társadalmak jönnek létre, még kozmikusan is a végveszély felé sodor mindannyiunkat. Ezt persze az elhülyülésig lebutított élet-verzió, a materializmus síkján nem lehet megérteni. A kozmikus törvényeket ismerő tudat és az azokkal harmonikus együttműködés csakis úgy kivitelezhető, ha folyamatosan kapcsolatban maradunk a Kozmikus Magközponttal, amit, akit Istennek nevezünk. Ha különválunk, megszakad a kommunikáció, a tudás és az erőutánpótlás. Elfelejtjük idővel a saját teljességünket, androgenitásunkat és egypólusú önmagunkat látjuk csupán.

Mindezen hazugságokon és sunyi aljasságokon csak tiszta tudattal láthatunk át. Álomkórban nem lehet tiszta a fejünk. Ehhez fel kell ébrednünk. Felébrednünk a bűvöletből, mi nem más, mint saját felejtésünk. Ez a felejtés azonban az energetikai rendszer teljes működését veszélyezteti. Perzselővé vált a férfierő, mely a sorozatos harcokban, hatalmi törekvésekben, a kizsákmányolásokban, igazságtalanságban, törtetésekben, felhalmozódásokban tobzódik a mai napig, kirekesztve a női energiákat. Az emberek még mindig nem értik, hogy egyik nem működhet a másik nélkül!

Mivel a Föld nem önálló – nem szakadt el, mert nem szakadhat el – naprendszerbeli családjától, sőt galaktikus nagyobb családjától sem, ez az egoista társadalmi felelőtlenség veszélyezteti kozmikus társainkat, a többi planétát, a Naprendszert, a Galaxist. Eddig kaptunk lehetőséget, hogy eszünkhöz térjünk. A Kozmosz nem hajlandó tovább tűrni egy maroknyi kisebbség vak és pusztító tombolását.

Helyre kell állítani az egyensúlyt és harmóniát.

Vissza kell engedni a Föld női energiát.

Meg kell újra találnunk Isten női részét.”

Hozzuk egyensúlyba a női és férfi energiákat

Mentsük meg a világot!

„ Ez a helyreállítás nagy energiaváltozást jelent. Akik ragaszkodnak a régi mintákhoz, az egyeduralmi férfierőkhöz, nem fogják tudni elviselni az emelkedett frekvenciákat. Mint tudjuk, a test frekvenciája legtökéletesebben a szív frekvenciájával növelhető. A szív egy olyan speciális szerv, mely nem a földi, hanem a kozmikus frekvenciaszámon működik tökéletesen. Ekkor marad egészséges. A valóban nyitott szívvel élők nem a földi értékrend szerint élnek. Gondolkodásuk, cselekedeteik ezért érthetetlenek az „egyszer élünk” hitet valló, bezártak számára. Ahogy Jézus is figyelmeztet bennünket, a „világ bolondságnak tartja” majd a szív dolgait, a szívbéli hiten alapuló életet. Ha a szívünkre hallgatunk, sokszor ellene mondunk, szembemegyünk a „logikus” én-védő emberi felfogással. A szívvel kilóg az evolúcionisták lólába: ésszerűtlenek döntései, nem szolgálhatják az egyedfejlődést.

A szív az Isten szerinti tudás szerve. Minden ember személyes dimenziókapuja. A szív a bizonyítéka a kozmikus, multidimenzionális származásunknak. Akik képtelenek a kozmosszal együtt lüktetni, pulzálni, megbetegszenek. Aki egységben van Istennel, a kozmosszal, az a kozmikus szeretetenergiát képes befogadni és azt továbbadni.

Nyitva van az Aranykapu – éneklik a magyar óvodások országszerte. Az Aranykapu a kozmosz több „rétegét” nyitja, köti össze. A testbe egyedül a szív képes beengedni ezeket a frekvenciákat. Az agyunk az elménk csak olyan energiát kap, amit a szív befogad. Ha a szív zárt a Kozmosz, Isten felé, akkor csak „alacsony szintű” frekvenciákat továbbít. Ezek a hidegfejű, számító emberek, akiknek az élet csak egy profitmegtérülési lehetőség.

Minden népnek kötelessége felébredni a bűvöletből. Az emberiség egészének kötelessége részt venni a Helyreállításban.

Ám vannak még ma is olyan népek, akik emlékeznek az ősi tudásra, emlékeznek az ősi kötelékre. Nekik kiemelt felelősségük van abban, hogy ébresztgetni kezdjék a többi nemzetet is.

Az egyik ilyen felelős nép a magyar. Egyfelől részei vagyunk annak az ősi nemzetnek, akik megalakították a föld első kultúráit.”

 

„A mag-ság, az magosság is. Fönt a „magosban” lenni Istennel. Onnan, az ő kozmikus perspektívájából, az isteni látás és tudás szerint érteni és élni az életet. Ha ma van egy nép, egy ország, mely e csodálatos ősi tudás, a Mag nevét viseli, hát sokszorosan példát kell, hogy mutasson! A mi hitünkben mindig is élt Boldogasszony Istenanyánk, így mi a tőle kapott anyai szeretet erejét kell, hogy továbbítsuk azoknak a népeknek, akiknek vallásai már csak az Atyaistent ismerik.”

„Ráadásul a magyarok a mai napig egy különleges nyelvet beszélnek, amely még mai, modern formájában is a legnagyobb százalékban tartalmazza a Mag-nyelvet, a kozmikus eredeti nyelvet, melyet az első földlakók használtak. Nevezhetnénk kódnyelvnek is, hisz ősi szavaink csodálatosan leírják a legrégebbi kozmikus tudást. Pusztán az egyes szavak, mint mantrák, tudás-kapukat nyitnak.

Ezért mondta Yuma, hogy az ébredésnek innen kell kiidnulnia, a Mag-néptől, e nép mai hazájától.”

 

Bizonyára sok gondolat merült fel benned az idézet kapcsán. Érlelgesd a gondolataidat! 🙂 Bármilyen kérdést vagy hozzászólást szívesen fogadok. A magyarázatokkal és további fejtegetésekkel pedig következő cikkeimben jelentkezem.

Szép napot kívánok Neked, fiúknak és lányoknak egyaránt! 🙂

Szeretettel, Réka

Kapcsolódó gyógyítási forma: kvantumgyógyítás.

Ha szeretnél kérdezni, kérlek írj az alábbi űrlapon:

Hiba: Kapcsolatfelvételi űrlap nem található.