fbpx

Amiket olvasok a kvantumfizikáról, az számomra is elképesztő. Mindamellett, hogy ez egy rendkívül nehéz témának tűnik nekünk hétköznapi embereknek. De tulajdonképpen nem az, hiszen a hétköznapi ember számára nem az a fontos, hogy egyenleteket tanuljon meg, hanem a lényeg, a tudományos eredmények beépítése a mindennapokba.

 Hiszen a tudomány és a tudományos felfedezések célja a valóság, a minket körülvevő világ megértése és felfedezése. Ilyen az emberi természet, kíváncsi. 🙂

 Amire nekünk hétköznapi embereknek szükségünk lehet ebből, az könnyen értelmezhető információhalmaz, mely életünk működésére világít rá. A teljesség igénye nélkül egy gondolatmenetet szeretnék átadni neked.

 A fizikusok a minket körülvevő világ anyagi részecskéinek kutatásánál újabb és újabb valóságokat fedeznek fel. A fejlődési folyamat rendkívül érdekes. Először kívülről indultak az anyag vizsgálatával. Descartes és Leibniz megfogalmazták a materiális világkép alapjait, amit Newton mechanikus felfogása támasztott alá. Ekkor azt vallották, hogy minden meghatározott, kiszámítható, mérhető, megállapítható. Az ember kiszolgáltatott, nincs ráhatása az életre.

 Ahogy azonban a fizikusok egyre mélyebbre ástak az anyag viszgálatában, nevezetesen az atomi részecskék viselkedésének kutatásában, annál jobban visszatértek ahhoz a mérhetetlen Intelligenciához, amit a vallások Istennek neveznek.

 Maxwell a megalkotott mechanizmusokat kiegészítette az elektromosság és mágnesesség törvényeivel, Einstein pedig a gravitációs törvényekkel és a híres relativitáselmélettel.

 Einstein egyik mondása: „Az első korty a tudomány serlegéből elválaszt Istentől. Ám a pohár alján megtalálod, ha keresed.”

 A fenti információk arra mutatnak rá, hogy amint az ember elkezdte kutatni az anyag természetét újabb és újabb valóságokat fedezett fel. Újabb ás újabb törvényszerűségeket talált meg. Tudta mérni a tömeget, a sebességet és megannyi tulajdonságát az anyagnak, rátalált az anyag elektromos és mágnese természetére és egyre mélyebbre ásott, majd kezdett az Univerzumba tekinteni.

Max Planck

 Max Planck, német fizikus híres beszéde 1944-ben egy tudományos kongresszuson:

 „Uraim, fizikusként, azaz olyan emberként, aki egész életét a legjózanabb tudománynak, az anyag tanulmányozásának szentelte, bizonyára felette állok annak a gyanúnak, hogy rajongó volnék. Kutatásaim alapján tehát a következőket tudom elmondani Önöknek az atomokról: anyag önmagában véve nem létezik. Minden anyag csak egy olyan erő hatására keletkezik és marad fenn, ami az atomi részecskéket rezgésbe hozza és összekovácsolja az atom parányi naprendszerévé.

Mivel azonban az egész világegyetemben nincs sem intelligens, sem örökkévaló erő, kénytelenek vagyunk azt feltételezni, hogy ezen erő mögött egy tudatos, intelligens szellem áll. Ez a szellem az eredeti oka minden anyagnak. Nem a látható, de múlékony anyag a valós, az igazi, a tényleges, hanem a láthatatlan, halhatatlan szellem a valóság. Mivel azonban szellem önmagában szintén nem létezik, hanem minden szellem valamilyen lényhez tartozik, így kénytelenek vagyunk egy szellemi lény létezését feltételezni.

Mivel azonban önmaguktól szellemi lények sem létezhetnek, hanem teremtett lényeknek kell lenniük, nem röstellem ezt a titkozatos teremtőt ugyanazon a néven nevezni, amelyen a Föld valamennyi ősi kultúrnépe nevezte a korábbi évezredekben: Isten.”

 Ugye, milyen hihetetlenül hangzik, hogy egy tudós kutatásai során idáig jutott? A fizikusok eljutottak a kvantumtér vagyis nullponti mező megfogalmazásához. A kvantumtérben való munkát egyes alternatív módszerek mátrix gyógyításnak, mátrix átalakításnak, kapcsolatteremtő gyógyításnak, kvantumgyógyításnak vagy mátrixgyógyításnak is nevezik.

Arany fraktál

 Fel tudod mérni, hogy ha a megtanulod átalakítani a kvantumteret, azaz megtanulod kezelni gondolataidat és érzelmeidet, mi mindenre válhatsz képessé?

 Azt gondoltuk először, hogy a föld lapos, majd kiderült, hogy gömbölyű. Rengeteg vitát váltanak ki az új elméletek. Először meg kellett küzdenünk a fejlődésért, ami sokszor tudósok, emberek életébe került. De valóban csak küzdelem árán érhetünk el változást? Mi lenne, ha békés úton történne az átalakulás?

 A kvantumtér, a mátrix hihetetlen képességekkel bír. A kvantumrészecskék a múlt, jelen és jövő idejében bármikor képesek felvenni a kapcsolatot. A fény, információ hullámként energia formájában csapódik le és végső soron anyagként jelenik meg. Vagyis fel sem tudjuk fogni, hogy az emberi elme és érzelemvilág mi mindenre képes információs szinten, ami a gondolatainkkal kezdődik és a gondolatok fizikai megvalósulásában csúcsosodik ki, a teremtésben.

 A pozitív gondolatok és érzelmek energiát építenek fel, a negatív gondolatok és érzelmek pedig korlátozzák, leépítik ezt az energiát. A tudatosság és rezgésszint folyamatos növelése azért lényeges, mert a folyamatosan megfogalmazott pozitív gondolatok energiája a fizikai létben valósul meg.

 A gyógyítás, a gyógyulás, átalakítás formájában megtörténik.

 Így eljutottunk ahhoz a megállapításhoz, hogy a külvilágot tudatosságunk minősége alakítja, azaz folyamatosan teremtjük valóságunkat. Tehát valóságunk folyamatos fejlődésünk eredménye, a változás belülről indul. A pozitív energia koncentrációja és átszűrődése a mátrixból megteremti az anyagot, a külvilágot.

A továbbiakban bevezetlek a kvantumszemlélet alapgondolataiba és szeretnék veled megismertetni néhány fizikai felfedezést, ami alapjaiban rengette meg az én életemet is.

A kvantumgyógyítással, kvantumszemlélettel kapcsolatos cikkeket itt olvashatod:

Kvantum Mátrix Energetika

Ha szeretnél többet megtudni a Kvantumgyógyításról, kérlek, kattints a szövegre.

 Sok szeretettel, Réka

 

Hiba: Kapcsolatfelvételi űrlap nem található.